Privacyverklaring Maisonne

  

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Maisonne aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Maisonne is per e-mail te bereiken via info@maisonne.nl en telefonisch via +31 6 42109923. Voor meer informatie zie onze contactpagina.

 

Maisonne respecteert jouw privacy en is toegewijd aan de bescherming ervan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Maisonne omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Maisonne aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

 

De verwerking van persoonsgegevens door Maisonne valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Maisonne behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 februari 2019.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt als jij een account aanmaakt bij Maisonne en een boeking doet bij Maisonne, of omdat jij deze gegevens zelf aan Maisonne verstrekt. Daarnaast worden ook persoonsgegevens via de website verzameld om inzicht te krijgen in het gebruik van klanten van onze website.

 

 Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 

Bij het aanmaken van een account wordt je e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het onderhouden van contact en voor het maken van boekingen, maar wordt ook gebruikt om jou in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn. Je kan je afmelden voor de nieuwbrief van Maisonne door te klikken op de link ‘Afmelden’ onderaan de nieuwsbrief.

 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het goed stroomlijnen van de verhuur van de vakantiehuizen en het eventueel afsluiten van verzekeringen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor zolang het account wordt gebruikt. Bij verwijdering van het account worden persoonsgegevens verwijderd.

 

De rechtsgrond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens kan Maisonne niet haar Diensten uitvoeren. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij jou. Daarnaast geef je bij het maken van een account, het verhuren van een locatie of het sluiten van een overeenkomst toestemming tot het verzamelen van deze persoonsgegevens.

 

Cookies   

Maisonne maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Maisonne bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Maisonne om een goede gebruikservaring aan jou te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Maisonne. Indien je door het klikken op zo’n link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Maisonne is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Maisonne raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Maisonne zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. Je kan hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Maisonne.

 

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Maisonne op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Maisonne heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Maisonne beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Maisonne met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen. 

 

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren. Indien je een account aanmaakt op onze website, kan je zelf de door jou verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

 

Mocht je een klacht willen indienen over Maisonne met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@maisonnera.com. Ook kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, treft je aan via deze link.